De contributie is momenteel € 20,– per jaar, p.p. .

Via automatische incasso houden we in maart en september € 10,– in.

Van deze € 20,– dragen we € 12,– af aan KBO Brabant.

Voor deze € 12,– krijgen we 10 x per jaar het blad ONS.

Gebruiken we een centraal ledenbestand met erg veel mogelijkheden.

Worden diverse cursussen en seminars gegeven.

Verder hebben we ondersteuning op allerlei gebied.