Samenstelling Bestuur KBO afdeling Haagse Beemden

 

 

 

 

 

Bestuurslid : Berry Vollering
Ledenadministratie.
Activiteitencommissie.
Nelly Boudewijnsstraat 27 4822 VV BREDA
06-43589435 076-88765

bervol@casema.nl

    

 

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Dit om de voortzetting van KBO BREDA afdeling Haagse Beemden voor de toekomst te waarborgen.

Ook om een breder draagvlak , denkvlak en beslissingsvlak te creeren.

Veel mensen kijken tegen een bestuursfunctie op , maar je kan klein beginnen

( door alleen al mee te denken. hier en daar een handje uitsteken)

en misschien in de toekomst groots te eindigen.

Wil je het eens proberen , meld je dan aan bij Berry Vollering