KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Afd. Haagse Beemden

Secretariaat : Berry Vollering 

Nelly Boudewijnsstraat 27     4822 VV  BREDA

Bankrek.  NL06 RABO 0114 1804 90  KBO afd. Haagse Beemden

bervol@casema.nl   06-43589435   076-8876527   (Berry)

 

 

BINGO VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Vul in de onderstaande kolom 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze getallen door aan Berry. Na 13 december worden getallen gedraaid met een bingo apparaat.

De eerst 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.

         

 

Weer 2 nieuwe puzzels

Bel of mail het antwoord v/d puzzels en/of bingogetallen en raden door aan Berry  (0643589435)   ( bervol@casema.nl)   ( 13 december) is einde doorgeef datum)

Door loting worden 6  winnaars ( puzzels ) met een leuke prijs beloond.

   

 

De winnaars van de november  editie zijn geworden :

PUZZELS  Wies Roovers , Wil Paats , Coby Nijkamp , Toos van Aalst  ,

Ricky Meulbroek en Lenie van Sprundel.

BINGO  Roos Jansen ( na 24 getallen) , S. van Galen (31) , Janny Jansen (33)

Raden aantal druiven.    Er zaten   115 druiven    in de plastic box.

Mevr. de Leij 1e ( 115 ) , Mevr. v/d Merwe  2e ( 112) en Trudy Bruygoms 3e  ( 119)

   

 

Raad hoeveel gesuikerde pinda’s  er in deze bak zitten.

Er zijn weer 3 prijzen te winnen   (13 december  is laaste opgave dag)

          

                Foto van opzij                           foto van bovenaf

 

Rondbrengen blad  Ons  en nieuwsbrief.

Enthousiaste personen hebben zich hiervoor aangemeld. 2 hiervan gaan een wijk bezorgen.

 

https://www.kbo-bredahaagsebeemden.nl/

          

       

Nu onze voorzitter    Jan van Berkom    plots weggevallen is

ben ik    Berry Vollering    nog het enigste bestuurslid.

 Ik wil best veel voor KBO afdeling Haagse Beemden betekenen ,

maar dat heeft ook ergens zijn grenzen.    

Het is dan ook beslist noodzakelijk dat er nieuwe bestuursleden bijkomen !!!

In onze club met ruim 300 leden zijn  er vast personen

die mede een bestuur willen vormen om zo

KBO afdeling Haagse Beemden in leven te houden.

Het vergt niet veel van je tijd en je inzetten voor je medemens geeft

heel veel voldoening.

Met elkaar kunnen we bekijken welke bestuursfunctie je ambieert.

— voorzitter

— secretaris

— penningmeester

— evenementen commissie

— algemeen bestuurslid

— ook als vrijwilliger kan je veel voor onze club betekenen.

Wil je er eens over praten , wil je meer info , wil je het overwegen ? 

Neem dan contact op met Berry Vollering ( 06-43589435  of bervol@casema.nl)

        

                    

 

                                   

De Rabo Clubsupport 2020 actie  heeft weer een leuk bedrag opgebracht.

        Hartelijk bedankt voor het stemmen op onze vereniging.

 

         

       

Sint en Piet zijn bij mij langs geweest , ze hebben het momenteel erg druk.

De corona geeft  veel beperking bij het rondbrengen van de cadeaus.

Ook hoorde ik dat de meeste wat oudere mensen vergeten hun schoen te zetten.

Vandaar dat we per adres een lekkere chocoladeletter mogen bezorgen.

Men zegt dat je van chocolade erg gelukkig wordt.

Dat beetje geluk kunnen we in deze tijd best  gebruiken.

Namens   KBO Haagse Beemden   een lekkere smaakbeleving toegewenst.