KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Afd. Haagse Beemden

Secretariaat : Jos van Beers De Heze 39   4824BW   BREDA

Bankrek. NL06 RABO 0114 1804 90 KBO afd. Haagse Beemden

janvanberkom@casema.nl   076-5426139                 ( Jan)

bervol@casema.nl   06-43589435   076-8876527   (Berry)

jvbeers@ziggo.nl     076-5874253   06-29954836   (Jos)

 

14 sept.     zaterdag                        RIKKEN                     12 okt.          zaterdag        RIKKEN

14 sept.     zaterdag            muzikale avond                 19 okt.           zaterdag        BINGO

21 sept.        zaterdag        BINGO                       30 okt.          woensdag     bus dagtocht

 

 

HEKSENWIEL verbouwing van 1 juli tot half september 2019

Vanwege de verbouwing in centrum Heksenwiel hebben we al onze activiteiten in de maanden juli en augustus af moeten blazen. Dit is jammer want wij gaan normaal gesproken door in deze vakantie maanden , terwijl veel andere organisaties juist stoppen met de activiteiten in de vakantieperiode.

 

Muzikale avond op zaterdag 14 september

Zaterdag avond 14 september organiseren we een muzikale avond. Van 20.00 uur tot ca 22.00 uur.

Deze keer hebben we eens een groot koor uitgenodigd. Het smartlappenkoor Liesleut

Ca 35 leden , 2 accordeonisten , een drummer en geleid door Joke Luijkx.      

Toegangsprijs slechts E 2,– , dit is inclusief een kopje koffie / thee.

Kaartverkoop op dinsdag 20 augustus van 14.00 – 15.00 uur in centrum Heksenwiel

 

 

 

MIDWEEK DUITSLAND 23 t/m 27 september 2019

We gaan met 48 deelnemers een fijne midweek vieren in Duitsland.

Het programma is rond en er is mooi weer besteld.

Het resterende deel ( E 400,–p.p. voor 2 op een kamer) ( E 450,– voor een 1 persoonskamer)

min het voorschot van E 100,– / E 150,–‘dient voor 26 augustus betaald te zijn.

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief staan de deelnemers vermeld.

Gaarne dit snel controleren zodat we eventuele fouten nog kunnen corrigeren

 

Bus dagtocht op woensdag 30 oktober 2019

We gaan weer een dagje uit.

Deze keer wordt het een bezoek aan het suiker / vlasmuseum in Klundert.

Hierna gaan we naar de tweede kamer en krijgen daar een rondleiding.

Bij mooi weer gaan we nog even naar Scheveningen ( het strand , de Pier en de boulevard.)

We zorgen voor een leuke lunchpakket.

Bij voldoende deelname ( maximaal 50 deelnemers) kost deze dagtrip slechts E 25,– (vol is echt vol)

Kaartverkoop op dinsdag 20 augustus van 14.00 – 15.00 uur in centrum Heksenwiel.

 

Grote beurs voor senioren en vrijwilligersmiddag

Op zaterdag 28 september zal in de grote kerk van Breda een seniorenbeurs worden gehouden. KBO Breda zal daar ook met een stand staan.

Meer details zullen we in de nieuwsbrief van september bekend maken.

 

 

 

 

 

Automatische incasso 2e deel contributie 2019

Eind september wordt het 2e deel van de contributie 2019 ( E 10,–) automatisch geind.

Bij een aantal nieuwe leden( na de vorige incasso) zal nog E 20,– worden ingehouden

Diegenen die geen automatische incasso hebben en nog niet het volle bedrag ad E 20,– in het voorjaar betaald hebben , dienen dit nu op onze rekening te storten.

 

 

Middag voor de vrijwilligers van de KBO

Het Kringbestuur heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. Er is dan ook een werkgroep bezig met het voorbereiden van een middag voor de vrijwilligers van de KBO in Breda. Het wordt een gezellig, informeel samenzijn met een hapje en een drankje. Plaats van handeling de Drie Linden in Prinsenbeek. De datum is 7 november. Meer details krijgen jullie nog te horen, maar het is om alvast te noteren.

 

 

Van onze clientondersteuner

De invoering van een vast abonnementstarief voor hulp en zorg van uit de WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) blijkt een enorme aanzuigende werking te hebben:

Kopt Dagblad De Stem d.d. 15-7-2019.

De hoge eigen bijdrage weerhield vele mensen om hulp te vragen. Nu per 1 januari 2019

een vast abonnement tarief van 17,50 per vier weken is ingesteld ongeacht inkomen en

vermogen is het voor de meeste mensen betaalbaar.

Heb U al een beroep gedaan voor hulp of zorg? Neen, krijg toch niets gedaan en het is te ingewikkeld is een veel gehoorde opmerking. Aan blijven sukkelen dan? Het huis schoonhouden , de strijk doen, wordt steeds zwaarder, en andere noodzakelijke zaken schieten erbij in. Ik kom niet meer buiten, heb geen mogelijkheden van vervoer mijn sociale contacten verwateren. Hulp voor de zorg van mijn man/ vrouw is fysiek niet meer op te brengen. Maar kom, niet zo flauw doen. Als dan alle energie in jouw lichaam op is en het echt niet meer gaat dan is het te laat. Schroom niet lieve mensen en vraagt om hulp of zorg waar je recht op hebt. Kom je er niet uit! Vraag het dan de hiervoor opgeleide cliëntondersteuner. Hij wijst U belangeloos de weg in de doolhof van wetten en regeltjes en ondersteunt U verder in de aanvraag procedure.

Gewoon doen dus!

Met vriendelijke groeten,   Jos van Beers.   076-5874253

 

RABO CLUB SUPPORT AKTIE

Wanneer U een rekening bij RABObank Breda hebt kunt u vanaf 27 september weer 2 stemmen op onze KBO uitbrengen. Hoe meer stemmen , hoe meer geld we krijgen .

In de volgende nieuwsbrief hier uitgebreide informatie over.

 

Deelnemers midweek Duitsland september 2019

2 personen op 1 kamer

Schwarz van Ham + de Bruin , Heer en mevrouw v/d Wulp , Bakker + Nouwen , Wijntjes + van Steen ,

de Bruin + Toma , v/d Klundert +Taks , Heer en mevrouw Geleijnse , Heer en mevrouw de Bruin ,

Barends +Kruize , Heer en mevrouw Robeerst , Heer en mevrouw van Buitenen , Meulbroek + Neuitermans , Wolthof + Imme , Terwiel + vriendin , Timmers + Dekker , Pijnenburg + van Tiggelen .

 

Op een 1 persoonskamer

Vollering , de Deugd , de Waal van Gool , van der Luitgaarden , van Bijnen , Kempes , van Berkom , Calister , Wensink , Huibregts ,  van Leeuwen , van Steen Jongbloed , Janse , Neefs , van Aalst , Odijk.

 

 

Onze nieuwe website   is   www.kbo-bredahaagsebeemden.nl