KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Afd. Haagse Beemden

Secretariaat : Berry Vollering  Nelly Boudewijnsstraat 27  4822 VV  BREDA

Bankrek.  NL06 RABO 0114 1804 90  KBO afd. Haagse Beemden

janvanberkom@casema.nl   076-5426139                 ( Jan)

bervol@casema.nl   06-43589435   076-8876527   (Berry)

 

 

14 dec.             zaterdag                  KERST-RIKKEN                   11  jan.          zaterdag       RIKKEN

19 dec.             donderdag             KERST-BOUVIGNE              14 jan.           dinsdag         SENIORENBEURS

21 dec.             zaterdag                     KERST- BINGO                   18 jan.           zaterdag       BINGO

                                                                                                          29 jan.           Woensdag    dagtocht o.a. 1e kamer

Onze jaarlijkse KERST-avond in Bouvigne is op donderdag 19 december 2019

We gaan weer 3 uur genieten van onbeperkt eten en drinken. Ook dit jaar betalen de leden slechts E 10,–.

Voor niet leden is de prijs E 30,– Het is van 17.00 uur tot 20.00 uur. Voor 17.00 uur zijn de drankjes voor eigen rekening.   

Er zijn momenteel al 154 aanmeldingen

 

Speciale KERST-BINGO op zaterdag 21 december 2019

Leuke prijzen met hier en daar een KERST tintje .

 

Seniorenbeurs in Veldhoven dinsdag 14 januari 2020

Een van de gezelligste seniorenbeurzen van Nederland is in Veldhoven .

Er zijn genoeg leuke kramen en in de grote zaal zijn continue  optredens te bekijken.

Er zijn al 46 deelnemers , dus nog slechts 4 plekken beschikbaar.

Vertrek om 09.00 uur vanaf centrum Heksenwiel

Het vervoer met de bus en toegang tot de beurs kosten U slecht E 7,

 

Bus dagtocht op woensdag 29 januari 2020

OPGELET OPGELET  Bij het bezoek aan de 2e kamer moeten we vooraf de namen en voorletters en geslacht

van de personen opgeven. Deze gegevens moeten kloppen met wat er op je paspoort of i.d. kaart staat.

Kloppen deze gegevens niet dan wordt je niet toegelaten ——kontroleer de lijst hieronder.

Paspoort en/of indentiteits kaart meenemen met de dagtocht

We vertrekken uiterlijk om 08.45 uur vanaf centrum Heksenwiel. Bus rijdt voor om 08.30 uur

 Rond 19.00 uur zijn we weer terug.   Er wordt voor een leuk lunchpakket gezorgd.

Momenteel hebben 34 personen zich aangemeld. Dus nog plek voor 16 personen

Deelnemers dagtocht woensdag 29 januari 2020            
1 Vollering G.J.L. Vollering man   26 Akkermans J.E.M. van Vliet vrouw  
2 van Berkom J.F.W.  van Berkom man   27 Verstraeten M.M. Verstraeten vrouw  
3 de Deugd J.E. de Jongh vrouw   28 Nock S. Pumsawat vrouw  
4 van Doorn A. van Doorn man   29 Qui D.H. Nguyen man  
5 van Doorn M/ van Doorn-v/d Nat vrouw   30 Hr.van Beers A. van Beers man  
6 van Ginneke W.G. van Ginneke vrouw   31 Mevr. Van Beers B.C. van den Berg vrouw  
7 v/d Kieboom A.M. van Woudenberg vrouw   32 Mevr. Bul H.M.C. Laureijsen vrouw  
8 v/d Klundert P.A. v/d Klundert man   33 Mevr. Kalthof H.T.A. Veurman vrouw  
9 Koevoets C.M.G. Jansen vrouw   34 F. den Oude W.V. den Oude man  
10 Kuijpers   vrouw   35        
11 Loonen J.M. Loonen vrouw   36        
12 v/d Luitgaarden J.A. Vissers vrouw   37        
13 van Steenderen L.G.Q. Kleiweg vrouw   38        
14 Taks-Dekkers H.M. Dekkers vrouw   39        
15 truus de Bruin G. Duiveman vrouw   40        
16 van Ham M.W. van Ham vrouw   41        
17 Waal van Gool J.C. van Gool vrouw   42        
18 Bosch H.A. Bosch man   43        
19 Wanrooij P.M.H.C. Otto vrouw   44        
20 Dinie Oomen G.Toma vrouw   45        
21 Dillessen J. van Rijn vrouw   46        
22 An Wiegerinck E.A. de Jong vrouw   47        
23 Krommenhoek M. Krommenhoek man   48        
24 van Iersel J. van Iersel vrouw   49        
25 M. van Dongen   vrouw   50        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze meireis 2020 gaat naar Turkije

Hotel Parkim Ayaz  had niet voldoende 1 persoonskamers , zodat we naar een ander hotel moesten uitkijken.

Het is hotel “LINDA” geworden , ook hier zijn we al eens eerder geweest. Hotel is in de buurt van SIDE.

Prima hotel , lekker eten / drinken en een hele mooie omgeving.  Bar en ligstoelen aan het hotel-strand .

We vertrekken vanaf Schiphol op donderdag 07-05-2020 en komen op woensdag 20-05-2020 weer terug .

De prijs is wel wat duurder geworden , maar dat was voor niemand een probleem.

 

Van onze clientondersteuner

Hulp nodig?

Onze vrijwilligers helpen met vragen op gebied van thuisadministratie, belasting, aanvraag voor hulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en op zeer veel andere terreinen.

 

Iedereen kan meedoen aan onze maatschappij en zelfstandig blijven wonen. Maar bij het ouder worden, kunnen op enig moment hulpvragen ontstaan. Vaak kunnen senioren die ondersteuning bij familie, buren en vrienden of kennissen krijgen. Soms is dat niet mogelijk of wenselijk.

De vrijwilligers van de ouderenorganisaties kunnen dan helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren, het doen van de belastingaangifte of bij het doen van een Wmo-melding. Deze vrijwilligers worden opgeleid en ondersteund.

 

Welke vrijwilligers heeft onze KBO?

Onze KBO heeft vrijwilligers die ontmoetingsactiviteiten mogelijk maken. Daarnaast heeft KBO Haagse Beemden twee vrijwilligers die zich inzetten om individuele hulpvragen van ouderen te helpen oplossen. Het gaat om de volgende vrijwilligers: Vrijwillige ouderenadviseurs, Belastinginvulhulpen, Cliëntondersteuners en Thuisadministrateurs.

 

Wanneer schakelt u een Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA )in?

Een VOA is op de eerst plaats een wegwijzer, iemand die u helpt de weg te vinden in het woud van regels en regelingen. Een VOA heeft een beetje kennis van heel veel onderwerpen. Deze onderwerpen zijn onder meer:

–       eenzaamheid en zingeving

–       zorgverzekering en zorg aanvragen

–       herkeuring rijbewijs en informatie over het OV

–       informatie erfrecht en vragen over schuldhulpverlening

–       belastingaangifte en toeslagen

–       hulp bij administratie

–       hulp bij een aanvraag voor Maatschappelijke Ondersteuning( WMO)

U kunt dus in principe met elke vraag bij een VOA terecht, alleen zal een VOA die vraag niet zelf voor u oplossen, maar u doorverwijzen en eventueel begeleiden naar de juiste persoon of instantie, waar u verder geholpen wordt.

 

Wanneer schakelt U een cliëntondersteuner in?

 U overweegt een aanvraag bij de gemeente te doen voor een Wmo-voorziening, bijvoorbeeld: thuiszorg, dagbesteding, vervoersregeling of woning aanpassing, hierbij kan de cliëntondersteuner U helpen, Het is van groot belang om vóórdat het eerste gesprek met de gemeente hierover plaats heeft (keukentafel- of onderzoeksgesprek) contact te zoeken met de cliëntondersteuner zodat hij/zij u vanaf het begin kan ondersteunen. In een later stadium, als er al  besluiten zijn gevallen is het vaak te laat om die terug te draaien. Ook bij de gesprekken met zorgaanbieders is het zeer belangrijk u te laten helpen door een cliëntondersteuner.

 

Wanneer schakelt u een Belastinginvulhulpen in?

Voor uw belastingaangifte of aanvraag of wijziging zorgtoeslag en huurtoeslag. Bij KBO Haagse Beemden zijn 2 belasting invulhulpen beschikbaar. Samen helpen zij ieder jaar oudere wijkbewoners met hun belasting in te vullen en optimaal gebruik te maken van fiscale mogelijkheden.

 

Wanneer schakelt u een Thuisadministrateur in?

Als u uw formulieren, rekeningen, polissen, bankafschriften, enz. niet zelf geordend krijgt  en niet weet hoe u de betalingen moet doen. Ook als u inzicht wil krijgen in inkomsten en uitgaven kan een Thuisadministrateur helpen.

 

Het inschakelen van één van bovenstaande vrijwilligers kan heel eenvoudig door te bellen met Jos van Beers onder telefoonnummer 076-5874253 of 06-29954836  of   Berry Vollering telefoonnummer 076-8876527 of 06-43589435

 

Mocht u niet tevreden zijn over de hulp van één van de vrijwilligers of anderszins opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter de heer J.F.W. van Berkom onder nummer 076-5426139.

 

Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in. Leden én niet-leden kunnen dus gebruik maken van deze dienstverlening. KBO Haagse Beemden hoopt er op deze manier aan bij te dragen dat de ouderen zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig in de eigen levens omgeving kunnen blijven wonen.

 

Met vriendelijke groet,   Jos van Beers.    076-5874253   06-29954836  

 

 

Onze nieuwe website  is momenteel weer opgebouwd en bijgewerkt.

https://www.kbo-bredahaagsebeemden.nl/