KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Afd. Haagse Beemden

Bankrek.  NL06 RABO 0114 1804 90  KBO afd. Haagse Beemden

—Voorzitter : Berry Vollering

     Nelly Boudewijnsstraat 27     4822 VV  BREDA

     bervol@casema.nl     06-43589435   076-8876527   

—Secretariaat : Tilly ten Dam    Groene Hill 8   4822 RS BREDA

     076-5412137   06-15292630   tendam@casema.nl

—Penningmeester Hans Manneart  06-10715009

 

Mag ik  het  nieuwe  bestuur  aan  U  voorstellen.

 

       voorzitter             penningmeester      secretariaat       algemene zaken

  Berry Vollering         Hans Mannaert       Tilly ten Dam       Jan Stultjens

 

                                      Evenementen commissie                               .

     

   Berry Vollering                    Dre van Vrede        Mario Janssen

 

BINGO VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Vul in de onderstaande kolom 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze getallen door aan Berry. Na 13 februari worden getallen gedraaid met een bingo apparaat.

De eerst 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.

         

 

Weer 3 nieuwe puzzels

Bel of mail het antwoord v/d puzzels en/of bingogetallen en raden door aan Berry  (0643589435)   ( bervol@casema.nl)   ( 13 februari ) is einde doorgeef datum)

Door loting worden 6  winnaars ( puzzels ) met een leuke prijs beloond.

  https://www.kbo-bredahaagsebeemden.nl.

   

De winnaars van de december  editie zijn geworden :

PUZZELS  Ida Blom-Kamp , Geert Wensink , Ad Jansen , Fred den Oude , Dani Vermeer en Adrie v/d  Haak.

BINGO  Hennie van Dijke (na 20) , Janny Jansen (22) en Jan van Dongen (28)

Raden aantal schuimpjes.    Er zaten   309  schuimpjes  in de plastic box.

Corrie Aarden van Dijk (319) , Wil Paats (325) en Bert Faro (274)

Raden hoe lang het waxine lichtje brandde.  Het was : 4 uur , 26 min. en 25 sec.

Wil Paats   (4 uur 30 min. 00 sec.)  ,   Corrie Aarden van Dijk   (4 uur 17 min 11 sec.)

en Dinie Oomen (  4 uur 40 min en 03 sec.)

 

     

Hoeveel wegen deze

5 mandarijnen?

 

                                

 

 

   

               

Wij willen graag een ernstige vorm van oplichting bij u onder de aandacht brengen.

Met name senioren worden hierbij benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafspraak voor het coronavaccin. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Waar gaat het om?
Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona
De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het is zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD.

Mensen worden gebeld om een (nep-)afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt geld voor gevraagd. De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat.

Ze beweren bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald worden via een digitaal betaalverzoek.

Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt. 

Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken.
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis!      

Hoe het echt werkt:
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD.

In die brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD om een afspraak te maken.

Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’       

Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij de politie

Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank. Soms kunnen zij het betaalverkeer nog stopzetten.

Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 088-7867372.

Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in het weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. 

 

Beste Senioren.

Vrijwillige ouderenadviseurs helpen senioren.

Belangenbehartiging is van oudsher een belangrijke taak voor KBO. Dat doen we door op te komen voor senioren als groep, bijvoorbeeld door onze stem te laten horen in allerlei overlegorganen.

Maar minstens zo belangrijk is echter de individuele belangenbehartiging, daarmee helpen we individuele ouderen waar dat nodig is.

Vrijwillige ouderenadviseurs, Cliëntondersteuners, Administratief ondersteuners en Belasting invulhulpen staan voor u klaar.

Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid om u op een betrouwbare en deskundige wijze te helpen

 

Wanneer schakelt u een  VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur) in?

Een VOA is op de eerste plaats een wegwijzer, iemand die u helpt de weg te vinden in het woud van regels en regelingen.

Of u helpt om inzicht te krijgen in andere vragen waar u mee zit.

Een VOA heeft een beetje kennis van heel veel onderwerpen, zoals onder andere:

  –      eenzaamheid en zingeving

–        zorgverzekering en zorg aanvragen

–        herkeuring rijbewijs en informatie over het OV

–        informatie erfrecht

–        belasting en toeslagen

–        regelingen rondom zorg

–        administratie en financiën

 

U kunt dus in principe met elke vraag bij een VOA terecht, alleen zal een VOA die vraag niet zelf voor u oplossen, maar u doorverwijzen en eventueel begeleiden naar de juiste persoon of instantie.

 

Wanneer schakelt u een Cliëntondersteuner in?

Wanneer u overweegt een beroep te doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) voor een voorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing kunt u een cliëntondersteuner benaderen.

De hulp van de cliëntondersteuner is gratis. Uw belang staat voorop.

 

Het is goed om al contact op te nemen voordat het eerste gesprek met de gemeente plaats heeft (keukentafel- of onderzoeksgesprek).

De cliëntondersteuner bespreekt dan met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting bij het gesprek.

Ook bij de gesprekken met zorgaanbieders is het zeer belangrijk u te laten ondersteunen.  

De cliëntondersteuner controleert of de verslagen van de gesprekken juist zijn.

Dat is belangrijk, want op basis van het verslag bepaalt de gemeente (en/of de zorgaanbieder) welke  hulp of zorg u krijgt.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

 

Wanneer schakelt u een Belasting invulhulp in?

Voor uw belastingaangifte en voor aanvraag of wijziging van zorgtoeslag en huurtoeslag kunt U een beroep doen op de belasting invulhulp.

Zij helpen U (tot een bepaalde inkomensgrens) de belastingaangifte in te vullen en optimaal gebruik te maken van fiscale mogelijkheden.

 

Wanneer schakelt u een Administratief ondersteuner in?

Als u uw formulieren, rekeningen, polissen, bankafschriften, enz. niet zelf meer geordend krijgt  en niet weet hoe u de betalingen moet doen.

Als u inzicht wilt krijgen van  inkomsten en uitgaven, kan een administratief ondersteuner helpen. 

 

Wilt u hulp inschakelen?

Neem dan contact op met onze voorzitter of  rechtstreeks met de vrijwilligers. Adres en telefoonnummer vindt U in de maandelijkse nieuwsbrief.

U kunt ook bellen naar KBO-Brabant op 073 – 644 40 66 die U verwijst naar de juiste vrijwilliger.

Beste senioren hebt U hulp nodig ! Bel, wij helpen U graag .

 

Met vriendelijke groet,

Berry Vollering

Jos van Beers  076-5874253