KBO Haagse Beemden

                       BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN

Voorzitter:                                                                                                                      Secretariaat:     

Berry Vollering                                                                                                               Tilly ten Dam

Nelly Boudewijnsstr. 27       NIEUWSBRIEF  FEBRUARI 2023                                    Groene Hil 8

4822VV Breda                         Jaargang 25 nummer 2                                            4822RS Breda

076-8876527                           KBO afdeling Haagse Beemden                             076-5412137

06-43589435                           Bank: NL06 RABO 0114 180 490

bervol@casema.nl                 www.kbo-bredahaagsebeemden.nl        tendam@casema.nl

 

Vicevoorzitter
Penningmeester:                      Wil Vollering   penningmeester.h.b.breda@gmail.com                  
Klusjesman:                               Louis Mijvis,                     06-13438373
WMO-zaken en clientondersteuner: Jos van Beers,     076-5874253
Belasting invuller                      Jos van Beers,                  076-5874253

                                                    Berry Vollering,                076-8876527 / 06-43589435

                                                    Hans Mannaert,               076-5428010

Algemeen bestuurslid:            Dré van Vrede, drevrede@hotmai.com, 076-5420791

                                                    Christine Smit, smitgeysen@kpnmail.nl, 06-13011282

 

  KOMENDE AKTIVITEITEN IN centrum Heksenwiel:        

   18 feb.        Bingo, aanvang 19.30 uur.

   24 feb         Thema middag Cybercrime. Aanvang 14.00 uur.

   03 mrt.         Lezing door een notaris. Aanvang 14.00 uur.

   11 mrt.         Kaarten/spelletjesmiddag, start 13.30 uur.

   11 mrt.         Muzikale avond, aanvang 20.00 uur.

   18 mrt.         Bingo, aanvang 19.30 uur.

      

   Attentie zaterdag 11 februari is er geen kaart- en

   Spelletjesmiddag.

 

  Op vrijdag 24 februari is er een themamiddag in de grote zaal van het centrum Heksenwiel over cybercrime,

ofwel misdaden die gepleegd kunnen worden met behulp van uw computer, telefoon of tablet. Afgelopen jaar is het aantal slachtoffers weer gestegen. Ook u kan het overkomen!!!!

  Wij worden op die themamiddag bijgepraat door een cyberambassadeur die hierover voorlichting geeft namens de gemeente Breda. De middag begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 2 uur.

  Iedereen is welkom, ook niet leden. De koffie staat klaar!!!

 

Op 4 september tot en met 8 september 2023 staat er weer een midweek gepland. Deze keer gaat de reis naar Bitburg in de Duitse Eifel.

Meer informatie over deze reis volgt nog in een latere nieuwsbrief.

                 

Op 16 december 2022 was mevrouw Honsbeek 25 jaar lid van onze KBO-afdeling Haagse Beemden.

Berry en Tilly hebben haar voor dit jubileum in het zonnetje gezet en haar verrast met een bloemetje en de oorkonde uitgereikt van KBO Brabant.

Wij wensen mevrouw Honsbeek nog een lange en mooie tijd bij de KBO toe.

 

 

HUISBEZOEKEN.

Op 1 januari 2023 zijn wij, Elly van den Berg en Willemien van der Made, gestart met het brengen van een bezoekje aan 85-plussers.

Deze vinden plaats rond de verjaardag van de desbetreffende leden. Het is een gezelligheidsbezoek en wij hebben een geheimhoudingsplicht.

U wordt van tevoren gebeld en als het bezoekje op prijs wordt gesteld, maken wij een afspraak met u. Een van ons tweeën komt dan bij u op bezoek.

Ook wordt u een presentje aangeboden, namens de KBO.

 

INGESTUURD VERSLAG OVER DE  KERSTMARKT IN OBERHAUSEN

Vroeg uit de veren. We gaan naar Duitsland. Om 8.30 uur al present. Om 9.15 uur kwam de bus.

We gaan op reis. Op de heenreis werden we getrakteerd op versnaperingen door Berry en

 

Miss Claus had kerstkransjes. Gelukkig hoefden we geen honger en dorst te lijden. Om 11.30 uur arriveerden we bij de Kerstmarkt.

Ik dacht “wat een klein marktje”, maar het pakte gelukkig anders uit. Er was nog een hele lang straat daarachter met veel gezellige kraampjes en broodjes worst.

Tot mijn verbazing stond er ook een kraampje met Käthe Wohlfart kerstartikelen.

Dus Christientje naar binnen en was meteen verkocht. Zoals elk jaar waren er weer nieuwe ornamentjes om van te dromen. T

oen was het weer tijd om langzaam naar de bus te slenteren. Wij waren op tijd.

Om 16.15 uur vertrokken we weer huiswaarts. Met wat file onderweg arriveerden we uiteindelijk om 18.45 weer bij het centrum Heksenwiel.

We hadden een heel jonge chauffeur, die ons weer veilig heen en teruggebracht heeft. Wat hebben we genoten.

Volgend jaar weer hopen we.

Het was een super dag!                                                                                     Ingezonden door Christine Smit.

 

Tijdens de kaart- en spelletjesmiddag op zaterdag 07 januari 2023 was het weer gezellig druk.

Dit in tegenstelling tot de laatste maanden van 2022. Voelt u zich wel eens eenzaam, verveelt u zich wel eens of vindt u het leuk om af en toe een spelletje te spelen

of lekker gezellig een praatje te maken, kom dan 11 maart ook eens naar onze kaart- en spelletjesmiddag.

 

 

 

 Winnaars van de januari woordzoeker zijn:

  Elke van Heerden, Ad van Ham, Arie de Vormer, Gerard Jansen, Yvonne Hilarius, Ad Trapman.

 

 Winnaars van de BINGO van de nieuwsbrief januari zijn:

 Janet Luiks na 29 trekkingen, Marianne v.d. Maagdenberg na 36 trekkingen, Wil Paats na 37

  trekkingen.

  

 BINGO van de nieuwsbrief van februari 2023.

 Vul 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze door aan Tilly.

 Na 15 februari worden de getallen gedraaid met een getallen-generator.

 De eerste 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.

         


KBO BREDA afd. Haagse Beemden

ACTIVITEITEN KALENDER 2023

14 jan                          Kaarten / spelletjes  start 13.30 uur

21 jan                          BINGO  start 19.30 uur

17 Jan                         Seniorenbeurs Veldhoven                      

18 feb.                        BINGO  start 19.30 uur.

24 feb.                        Thema middag Cybercrime.

03 maart                     Thema middag Testament door notaris

11 maart                     Kaarten / spelletjes  start 13.30 uur

11 maart                     Muzikale avond 20.00 uur

18 maart                     BINGO  start 19.30 uur               

??maart / april            DAGTOCHT                      

08 april                       Kaarten / spelletjes start 13.30 uur   

15 april                       BINGO  start 19.30 uur               

13 mei                         Kaarten / spelletjes  start 13.30 uur

20 mei                         Jaarvergadering met lunch

20 mei                         BINGO  start 19.30 uur      

10 juni                         Kaarten / spelletjes  start 13.30 uur   

17 juni                         BINGO  start 19.30 uur               

JULI                            DAGTOCHT                         

08 juli                          Kaarten / spelletjes start 13.30 uur

08 juli                          MUZIKALE AVOND    20.00 uur.      

15 juli                          BINGO start 19.30

12 aug.                        Kaarten / spelletjes start 13.30 uur

19 aug                         BINGO start 19.30 uur       

04 t/m 8 september    MIDWEEK naar Bitburg Duitsland

09 sept.                      Kaarten / spelletjes   start 13.30 uur  

09 sept                       MUZIKALE AVOND 20.00 uur 

16 sept                       BINGO  start 19.30 uur               

07 okt                         Kaarten / spelletjes   start 13.30 uur

14 okt                         BINGO   start 19.30 uur              

11 nov                         Kaarten / spelletjes  start 13.30 uur

18 nov                         BINGO  start 19.30 uur               

 Dec.                           Busreis naar  Kerstmarkt  

09 dec                         Kaarten / spelletjes  start 13.30 uur

14 dec                         KERST/OUDEJAARS VIERING??

16 dec                         KERST-BINGO  start 19.30 uur

Carnaval   18-21 feb   Moederdag   14 mei

Pasen 09 + 10 april    Pinksteren 28  +  29mei     

Zo mogelijk nog een aantal ongeplande activiteiten 

 

 

VOORDELEN ALS LID VAN DE K.B.O.

 

 • Het informatieve blad “ONS” 10x per jaar

 

 • 10 x de nieuwsbrief van de eigen afdeling.

 

 • Gratis of tegen een redelijke vergoeding deelname aan de activiteiten.

 

 • Dagtrips voor een zo laag mogelijke prijs.

 

 • 15-daagse buitenlandse reis in het voorjaar goed betaalbaar.

 

 • Hulp bij het invullen van de belasting.

 

 • Kerstdiner voor een vriendenprijsje. (momenteel E20,–)

 

 • Zeer lage contributie (ca E 20,–)

 

 • Hulp bij diverse karweitjes.

 

 • Korting ziekenkosten verzekering.

           (C.Z.  V.G.Z. en Zilveren kruis)

 

 • Ouderen advies bij o.a. de W.M.O. en regelgeving.

 

 • Hulp bij Uw administratie.

 

 • Muzikale avonden.

 

 • Gezellige bingo-avonden

 

 • Kaart middagen.

 

 • Aantrekkelijke collectiviteitskortingen.

 

 • Hulp bij vragen die betrekking hebben op wonen,

         welzijn, zorg en financiën.