KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Afd. Haagse Beemden

Secretariaat : Berry Vollering 

Nelly Boudewijnsstraat 27     4822 VV  BREDA

Bankrek.  NL06 RABO 0114 1804 90  KBO afd. Haagse Beemden

bervol@casema.nl   06-43589435   076-8876527   (Berry)

 

 

BINGO VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Vul in de onderstaande kolom 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze getallen door aan Berry. Na 15 januari worden getallen gedraaid met een bingo apparaat.

De eerst 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.

         

 

Weer 2 nieuwe puzzels

Bel of mail het antwoord v/d puzzels en/of bingogetallen en raden door aan Berry  (0643589435)   ( bervol@casema.nl)   ( 15 januari ) is einde doorgeef datum)

Door loting worden 6  winnaars ( puzzels ) met een leuke prijs beloond.

 

  

De winnaars van de december  editie zijn geworden :

PUZZELS  Riet van Oord , Wil Paats , Gerard Jansen , Trudy Bruijgoms ,

Bep Blommers en Fred den Oude

BINGO  Anita Meijvis na 22 getallen , Dre Vrede en Coby van Berkom ( beide na 26)

Raden aantal gesuikerde pinda’s.    Er zaten   319 pinda’s  in de plastic box.

Corrie Klapwijk 1e met 312 , Mevr. van Ley met  343 en Coby van Berkom met 352

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven

24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht

41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong

59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen.

 

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze

15 loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland

35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel

54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg.

     

Raad hoeveel schuimpjes er in zitten.  Er zijn weer 3 prijzen te winnen

   

HOE LANG GAAT DIT WAXINE LICHTJE BRANDEN ??????                                De KERST verrassingen liggen al even gereed

Wie er het dichtstbij zit wint een extra prijs.

Hoeveel uren , minuten en seconden gaat dit waxinelichtje branden. 

OPGAVE TOT EN  MET  16 januari 2021

Op de doos staat dat het 4 uurs kaarsen zijn ,

maar hoe lang branden ze echt ?????

  

Onze vrijwilligers worden beloond

Gelukkig hebben we in onze afdeling een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Het wegbrengen van de ONS , verzorgen van de prijzen voor de BINGO , werkzaamheden achter de bar , gereedzetten en opruimen van de zaal en

het meehelpen bij de verkoop van de BINGO blokken, het verzorgen v/d verjaardagskaarten.

En   “ ECT.”    omdat ik misschien nog wat vergeten ben.

De vrijwilligers hebben allemaal een leuke cadeaubon van A. Heijn gehad.

 

Onze geschrapte reis naar Turkije  mei 2020

Van de week verscheen er een bericht in o.a. de Telegraaf dat het kabinet bekend heeft gemaakt dat gedupeerde toeristen mogelijk gered worden door de “ VOUCHERBANK “.

Er zouden leningen van 400 miljoen euro beschikbaar worden gesteld met een maximum van 80% van de waarde per tegoedbon en 50 miljoen per reisorganisatie.

Het resterende deel zou moeten komen van reizen die alsnog geboekt worden  en

door dat per 1 januari 2021 € 5,– eigen bijdrage per persoon bij iedere nieuwe boeking betaald moet worden.  

 

https://www.kbo-bredahaagsebeemden.nl/

   

 

 

Nieuwe website Onsmagazine.nl

Maandag 21 december lanceren wij officieel de nieuwe website Onsmagazine.nl, dit is tegelijk met de verschijning van de Ons van januari 2021,

waarin een artikel is opgenomen over deze nieuwe site. (mededeling KBO BRABANT)