KBO Haagse Beemden

          BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN

 

Voorzitter:                                                                                                                      Secretariaat:

Berry Vollering                                                                                                               Tilly ten Dam

Nelly Boudewijnsstr. 27       NIEUWSBRIEF  JANUARI 2023                                   Groene Hil 8

4822VV Breda                         Jaargang 25 nummer 1                                            4822RS Breda

076-8876527                           KBO afdeling Haagse Beemden                             076-5412137

06-43589435                           Bank: NL06 RABO 0114 180 490

bervol@casema.nl                 www.kbo-bredahaagsebeemden.nl        tendam@casema.nl

 

Vicevoorzitter
Penningmeester:                      Wil Vollering   penningmeester.h.b.breda@gmail.com                  
Klusjesman:                               Louis Mijvis,      06-13438373
WMO-zaken en clientondersteuner: Jos van Beers, 076-5874253
Belasting invuller                      Jos van Beers en Berry Vollering
 Ouderenadviseur:                     Ivan Bouwens, 06-13449708, ivanbouwens53@msn.com
Algemeen bestuurslid:            Dré van Vrede, drevrede@hotmai.com, 076-5420791

                                                    Christine Smit, smitgeysen@kpnmail.nl, 06-13011282

KOMENDE AKTIVITEITEN IN centrum Heksenwiel:        

14 jan.         Kaart en spelletjes middag, start 13.30 uur

21 jan.         BINGO, start 19.30 uur.

17 jan.         Senioren Expo, vertrek: Heksenwiel   9.00 uur

  11 feb          Kaarten/ spelletjes, start 13.30 uur

  18 feb.         BINGO, start 19.30 uur

   24 feb          Thema middag Cybercrime. Aanvang 14.00 uur

SENIOREN BEURS IN VELDHOVEN  vertrek om 09.00 uurvanaf centrum Hksenwiel

Heeft u zin in een gezellige ouderenbeurs met leuke stands, modeshow en vele leuke optredens?

Er is een grote zaal aanwezig waar u de optredens kunt beluisteren en een hapje of   drankje kunt nuttigen.

Voor slechts € 8,- heeft u het busvervoer en de toegang tot dit evenement.

De bus is nog niet vol dus u kunt nog mee.

Maak € 8,- over op onze rekening en uw reis is geboekt.

 

KAARTEN EN SPELLETJES OP DE ZATERDAGMIDDAG

Zeer enthousiast hebben we na de coronatijd de spelletjesmiddag op de 2e zaterdag van de maand opgestart; jokeren,

rikken, sjoelen, dobbelspelletjes en gezelschapsspelletjes ten over.

Gezellig wat drinken en een praatje maken. Genoeg keuze om er een leuke middag van te maken.

Helaas is de toeloop de laatste tijd flink teruggelopen.

De laatste keer waren er maar 6 personen aanwezig. Op deze basis kunnen we er eigenlijk niet mee doorgaan.

Misschien kunnen we de middag nog wat uitbreiden met andere dingen.  Zijn er klaverjassers ????

Heeft U ideeën? Laat het ons weten.

We zullen het in het komend jaar nog even aanzien en daarna beslissen we of we er wel of niet mee doorgaan.

Het ligt dus een beetje aan u!

 

  BELASTINGHULPEN

  Het nieuwe jaar komt eraan.

  Zo ook weer in de maand maart het invullen van de inkomstenbelasting.

  We hebben 2 heren bereid gevonden om de leden te helpen bij het invullen van de

  Inkomstenbelasting. 

  Het zijn Paul van Buitenen en Hans Mannaert

  KBO Brabant zorgt er altijd voor dat via cursussen de belastinginvullers elk jaar worden bijgeschoold.

  Zo blijven ze op de hoogte van de nieuwste belastingregels en de regels rond de Toeslagen.

  Zodra er veranderingen ontstaan in uw inkomen kan dat gevolg hebben voor de hoogte van uw  toeslagen.  

  De belastingdienst berekent altijd de hoogte van de toeslagen pas achteraf.

  Ze lopen eigenlijk altijd een jaar achter.

  Dit kan resulteren dat u ineens een aanslag krijgt om, te veel betaalde toeslagen terug te betalen.

  Volgend jaar zullen we u verder informeren over hoe we u van dienst kunnen zijn.

 

HEEFT U RECHT OP TOESLAGEN EN /OF TEGEMOETKOMING

Voor zorgtoeslag, huurtoeslag, ouderentoeslag etc.; waar heeft u mogelijk recht op?
Kijk eens op de informatie in onderstaande link.
BerekenUwRecht (nibud.nl)

 

VEILIGHEID

Info bijeenkomst Cybercrime
Op vrijdag 24 februari 2023 hebben we bij KBO Haagse Beemden een themamiddag over cybercrime.

Dat is een duur woord voor misdaad via internet. Het gaat dan om misbruik via de telefoon, de tablet of de computer.

Wij worden bijgepraat door een cyberambassadeur die hierover voorlichting geeft namens gemeente Breda.

Wil je alvast wat informatie over dit onderwerp dan kan je de volgende site eens raadplegen:

https://www.cybercrimeinfo.nl/presentaties-gepland/samenvatting-presentatie-cybercrimebasis of Home | Cybercrimeinfo.nl

                                                  

Cybercrime komt steeds meer voor en u kunt er ook mee geconfronteerd worden.

Dus kom op vrijdag 24 februari 2023 naar de grote zaal van het Heksenwiel;

aanvang 14.00 uur en het duurt ongeveer 2 uur.

 

ADMINISTRATIE OP ORDE BRENGEN

Heeft u moeite met het bijhouden van uw administratie en wilt u bijvoorbeeld hulp bij het ordenen van uw post of met budgetteren?

Dan kunt u een vrijwillige thuisadministrateur inschakelen via de KBO-Haagse Beemden.

De thuisadministrateurs worden centraal opgeleid door KBO-Brabant, zodat zij u zorgvuldig en discreet kunnen helpen met het op orde brengen en houden van uw administratie.

Dit is een van de vele ondersteuningsactiviteiten die door de KBO wordt verzorgd voor de leden.

Echter op dit moment hebben we in de Haagse Beemden nog maar weinig vrijwilligers als “vrijwillig thuisadministrateur” en dus dringend behoefte aan uitbreiding.

Voelt u hier iets voor, wilt u meer weten wat het inhoudt en hoe het bijvoorbeeld geregeld is met de opleiding hiervoor, neem dan contact op met Wil Vollering Tel.nr 06 55297127

 

GRATIS AANBOD 

                                                                              
Een plek in onze reis- en activiteitencommissie
Oh wat was het allemaal gezellig, weten jullie het nog?
Bezoek aan het chocolademuseum in Antwerpen, Keukenhof, midweek in Gaasterland, muziekavonden en nog meer leuke activiteiten.
De reis- en activiteitencommissie is constant op zoek naar weer nieuwe activiteiten; via internet, de krant, tv of

via een kennis doen we ideeën op en gaan dan onderzoeken of het leuk en uiteraard betaalbaar is.

We gaan altijd echt voor de laagste prijs, zodat het voor veel mensen financieel haalbaar is om mee te gaan.

We willen de commissie uitbreiden, want als je met meer mensen bent dan zijn er ook meer ideeën.
Wil jij (eventueel met vriend of vriendin) meedenken bij het organiseren van reizen en activiteiten dan word je met een glimlach verwelkomd.

Je kan mij bereiken op tel.nr.: 06 55 29 71 27 Wil Vollering

 

REGELEN VOOR DE TOEKOMST


Info bijeenkomst testamenten, en levenstestament
Notaris Bart van Jongenelen gaat op vrijdag 3 maart 2023 een presentatie geven; hij doet dat op een sprankelende en duidelijke wijze.

Onder andere zal hij een toelichting geven op onderwerpen zoals onderstaand.- In een levenstestament legt u vast wie uw financiële, persoonlijke en medische zaken mag

  regelen als u zelf niet meer wilsbekwaam bent;

– Misschien hebt u jaren gelden een testament laten maken en er daarna nooit meer naar

  Omgezien. Door veranderingen in de wet of in uw persoonlijke omstandigheden, kan het zijn dat

  uw testament niet meer aansluit bij uw wensen;
– Als de eerste ouder overlijdt, dan gaat diens erfenis in eerste instantie naar de achterblijvende
  ouder. De kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen als de langstlevende ouder is overleden.
  Het is na het overlijden van de eerste ouder wel heel belangrijk dat u vastlegt hoe groot de
  vordering van de kinderen op de langstlevende is. Daarmee voorkomt u dat er dubbele belasting
  wordt betaald;
– Wilt u er bij leven alvast voor zorgen dat uw kinderen na uw overlijden niet te veel    

   erfbelasting betalen? Dan kunt u hen bij leven alvast een schenking doen.

Noteer alvast in uw agenda:
De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 3 maart 2023 in de grote zaal van het Heksenwiel. Start 14.00 uur; einde plusminus 16.00 uur

 

DIGITALISERING IN DE ZORG

Interessante lezing
Kom in januari naar de gratis lezing ‘Digitalisering van de zorg’ in Nieuwe Veste bibliotheek!

Draag je een gehoorapparaat of heb je wel eens een MRI-scan gehad? Dat hadden we honderd jaar geleden niet kunnen bedenken.

Door technologische ontwikkelingen kunnen dokters betere behandelplannen maken en kun je langer gezond leven.

Tijdens het Digicafé van januari geeft Remedica een gratis lezing over dit onderwerp in Bibliotheek Centrum, Noord en Zuid.

De maatschappij en de zorg digitaliseren meer en meer. Tegenwoordig gebruiken we de computer, het internet en apps op smartphones steeds vaker.

Op veel fronten is dit een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd maak je je mogelijk zorgen over de veiligheid hiervan.

Daarin ben je dan zeker niet de enige. Met name senioren lopen hiertegen aan.

Als het gaat om digitalisering in de zorg, dan kan dat bij bijvoorbeeld diabetes de kwaliteit van leven sterk verbeteren.

Digitale hulpmiddelen zoals een glucosesensor en een bijbehorende app maken het voor mensen met diabetes eenvoudiger om hiermee om te gaan.

Maar hoe houd je zelf de regie in handen?

Tijdens het Digicafé bespreekt Remedica belangrijke digitale ontwikkelingen binnen de zorg en de wijze waarop dit kan helpen en ondersteunen.

Na de pauze gaat het met name over het gebruik van een glucosesensor en de bijbehorende app.

Na deze uitleg wordt persoonlijke en praktische hulp geboden bij vragen die je hebt over allerlei gezondheidsapps.

Dus: wil je meer weten over digitale ontwikkelingen in de zorg of de werking van een glucosesensor?

Meld je dan aan voor één van de lezingen van Remedica in Nieuwe Veste Bibliotheek.

Op de volgende dagen en locaties kun je terecht:

  • Maandag 9 januari om 14.00 uur in Bibliotheek Centrum (Molenstraat 6, Breda)
  • Maandag 16 januari om 14.00 uur in Bibliotheek Noord (Heksenakker 37, Breda)
  • Maandag 23 januari om 14.00 uur in Bibliotheek Zuid (Allerheiligenweg 19, Breda)

Aanmelden:

Wij zien je graag op één van bovenstaande data/locaties. De koffie staat klaar!

 

 

 

VAN HET SECRETARIAAT


Vertel het ons

Wij vragen u om verhuizingen, ziektes en/of overlijden van een lid door te geven aan het secretariaat, zodat wij hierop kunnen reageren (en evt. op verzoek opnemen in de nieuwsbrief).

Ook andere informatie is altijd welkom.

 

Het bestuur van de

KBO Haagse Beemden

wenst u warme en sfeervolle Kerstdagen en een goed

maar vooral gezond

 

 

Oplossing van de decemberpuzzel:   AIRMAIL

Winnaars van de december woordzoekerpuzzel zijn:

Mevr. Blommers, Leny van Sprundel, Sieglinde van Galen, Jan en Jannie Jansen,

Bert Verschuren, Anneke de Waal.

 

Winnaars van de BINGO van de nieuwsbrief december zijn: 

Mevr. Gommeren Snijders, (na 27 getallen). Dhr.  R. van Thiel, (na 32 getallen) Mevr. Geleijnse (na 37 getallen)

 

BINGO van de nieuwsbrief van januari 2023.

Vul 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze door aan Tilly.

Na 15 januari worden de getallen gedraaid met een getallen-generator.

De eerste 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.

         

 

  Ook de oplossing van de woordzoeker op de deze pagina, kunt u

  per e-mail doorgeven tendam@casema.nl of doorbellen 076-5412137 naar Tilly.