KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Afd. Haagse Beemden

Bankrek.  NL06 RABO 0114 1804 90  KBO afd. Haagse Beemden

—Voorzitter : Berry Vollering

     Nelly Boudewijnsstraat 27     4822 VV  BREDA

     bervol@casema.nl     06-43589435   076-8876527   

—Secretariaat : Tilly ten Dam    Groene Hil 8   4822 RS BREDA

     076-5412137   06-15292630   tendam@casema.nl

—Penningmeester Hans Mannaert  06-10715009

—Algemene zaken     Jan Stultjens     06-10929134

 

Ik ben geboren in augustus 1944.

Ben gescheiden en heb 2 lieve kinderen en 4 kleinkinderen

In mijn werkzame leven ben ik het grootste gedeelte teamleider in de productie geweest bij een tapijtfabriek(o.a. Heuga tegels) en bij Perfetti-van Melle ( o.a. Mentos)

De meeste leden zullen mij wel kennen van de vele bezigheden bij KBO Haagse Beemden.(bingo , kaarten , reisjes , belasting invullen etc.)

Na het overlijden van Jan van Berkom (voorzitter) hebben we weer een fijn nieuw bestuur kunnen vormen.

Zo gauw het mogelijk is gaan we weer beginnen met onze leuke activiteiten.

Van veel mensen hoor ik dat ze de activiteiten missen en dat ze graag weer

voorzitter               leuke dingen willen doen.   In de komende nieuwsbrieven stellen de       

 Berry Vollering                                         andere bestuursleden zich voor.

 

Financiële verantwoording 2019 en 2020

Het was een hele klus om alle zaken rond de financien 2019 en 2020 boven water

te krijgen. Gelukkig was ik van vele zaken op de hoogte en had zelf veel info aan Jan  van Berkom (voorzitter/ penningmeester) doorgestuurd , zodat hij dat kon verwerken. Toch heb ik een kleine 2 maanden nodig gehad om een vrij kloppend overzicht van de financien te krijgen.   Alle onderwerpen zijn in detail uitgewerkt.

Dit was nodig om 2 KBO leden ( Toos van Aalst en Paul van Buitenen)

voldoende zicht te geven over de financien om deze te kunnen controleren

Zij hebben beiden goedkeuring verleend aan het gevoerde financiële beleid.

In 2020 hebben we het geld van de  niet doorgegane activiteiten weer teruggestort op de rekening van de betreffende personen. Alleen hebben we de kaartjes van de muzikale avond nog niet vergoed. Hier treffen we nog een andere regeling voor .

Door elkaar genomen kunnen we aangeven dat de financiële positie van KBO Haagse Beemden niet noemenswaardig is veranderd in de laatste 3 jaar.

Het netto eind banksaldo is ongeveer gelijk gebleven.

Wanneer we dit jaar nog een jaarvergadering kunnen houden dan wordt dit onderdeel in de agenda opgenomen.

 

BINGO VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Vul in de onderstaande kolom 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze getallen door aan Berry. Na 14 maart worden getallen gedraaid met een bingo apparaat.

De eerst 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.

         

 

 

Weer 3 nieuwe puzzels

Bel of mail het antwoord v/d puzzels en/of bingogetallen en raden door aan Berry  (0643589435)   ( bervol@casema.nl)   ( 14 maart  is einde doorgeef datum)

Door loting worden 6  winnaars ( puzzels ) met een leuke prijs beloond.

  https://www.kbo-bredahaagsebeemden.nl.

 

De winnaars van de december  editie zijn geworden :

 

PUZZELS  A. van Ham , M. Herrewijn , J. Machielsen , C. Gommeren , Ad Jansen , E. van Thiel

 

BINGO  Bert Faro ( na 22 getallen) , Gerard Jansen (na 28) , Geert Wensink (na 31)

 

Raden gewicht v/d 5 mandarijnen   Deze 5 mandarijnen wogen  324 gram   

Bep Blommers 320gr. (-4) , Joke Derks-Akkermans 315 (-9) ,Fred den Oude333  (+9)

 

Oplossingen  puzzels  januari  2021

Sneeuwketting , aanloopwiel en knapper

                 <<<<<<<<<


Wat wegen

deze mini lekkernijen

bij elkaar ?

<<<<<<<<<< 

 

LEGPUZZELS

Ik heb weer een hele

grote voorraad puzzels.

Bel Berrry en ik kom langs.

(0643589435)   ( bervol@casema.nl

 

 

Belastingaangifte over 2020

Vanaf 1 maart gaan we weer beginnen met invullen v/d inkomstenbelasting 2020.

Gegevens zijn dan bekend bij de belastingdienst wat de controle makkelijker maakt. Mensen bij wie de belasting door ons in 2019 is gedaan krijgen een 5 cijferige code , die ze aan ons kunnen doorgeven. Met deze code kunnen wij aan de slag.

Voor nieuwe leden moeten we deze code speciaal aanvragen.

Heeft U vragen dan kunt U altijd bij een van ons 2 terecht.

Jos van Beers  tel : 076-5874253

Berry Vollering tel : 06-43589435

 

INNING CONTRIBUTIE

Eind maart wordt het eerste deel van de contributie  ( € 10,–) per automatische incasso afgeschreven.  In september volgt deel 2.

Leden die geen automatische incasso hebben , dienen € 20,– op onze rekening te storten.

Bankrek.  NL06 RABO 0114 1804 90    KBO afd. Haagse Beemden