Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.

                                           

                       KBO Haagse Beemden

                    BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN

 

Voorzitter:                                                                                                                      Secretariaat:

Berry Vollering                                                                                                               Tilly ten Dam

Nelly Boudewijnsstr. 27       NIEUWSBRIEF  MAART 2023                        Groene Hil 8

4822VV Breda                         Jaargang 25 nummer 3                                            4822RS Breda

076-8876527                           KBO afdeling Haagse Beemden                             076-5412137

06-43589435                           Bank: NL06 RABO 0114 180 490

bervol@casema.nl                 www.kbo-bredahaagsebeemden.nl        tendam@casema.nl

 

Vicevoorzitter:
Penningmeester: Wil Vollering   penningmeester.h.b.breda@gmail.com               06- 55297127            
Klusjesman:         Louis Mijvis,                                                                                06-13438373
WMO-zaken en clientondersteuner: Jos van Beers,                                               076-5874253
Belasting invuller: Jos van Beers,                                                                           076-5874253

                              Berry Vollering,                                                 076-5412137 / 06-43589435

                             Hans Mannaert                                                                          06-10715009

  Ouderenadviseur:
Algemeen bestuurslid:            Dré van Vrede, drevrede@gmail.com,                        076-5420791

                                                Christine Smit, smitgeysen@kpnmail.nl,                 06-13011282

 

KOMENDE AKTIVITEITEN IN centrum Heksenwiel:        

   03 mrt.       Lezing door een notaris.

   11 mrt.       Kaart- en/spelletjesmiddag, start 13.30 uur.

   11 mrt.       Muzikale avond, aanvang 20.00 uur.

   18 mrt.       Bingo, aanvang 19.30 uur.

   08 apr.       Kaart- en spelletjesmiddag, start 13.30 uur.

   12 apr.       Dagtocht.

   15 apr.       Bingo start 19.30 uur.     

 

BUSDAGTOCHT op woensdag 12 april. 

Om 09.00 uur vertrekken we vanaf centrum Heksenwiel.        

We gaan naar de kamelenboerderij Smits in Berlicum.

Daar worden we ontvangen met koffie/thee en een plak cake. 

Er volgt een uitgebreide presentatie over de kamelen.

We krijgen een rondleiding over het bedrijf en de stallen.

Tip trek dichte schoenen aan!!!

Liefhebbers kunnen de kamelenmelk proeven.

Om ca 12.00 uur vertrekken we richting Eindhoven

Je krijgt een lunchpakket dat je onderweg kunt nuttigen.

We gaan naar het Phillips museum toe.

Midden in Eindhoven, op de plek waar Gerard Philips in 1891 zijn eerste gloeilampen produceerde, staat het Philips Museum.

Hier word je meegenomen in het verhaal van het bedrijf.

Je ziet hoe Philips zichzelf telkens opnieuw uitvindt en met innovatieve technologie een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke veranderingen.

Eerst met elektrisch licht, later bij radio, televisie en de komst van het digitale tijdperk.

En op dit moment bevindt Philips zich in de voorhoede van grote omwentelingen in de gezondheidszorg.

Altijd met als doel: het leven van mensen verbeteren.

Het wordt een feest van herkenning. Al die huishoudelijke artikelen van vroeger en nu

ALLEEN  mensen met een museumjaarkaart kunnen de toegangsprijs terugkrijgen (dus NIET met de vriendenloterij VIP kaart).

Wanneer we nog voldoende tijd over hebben gaan we door het mooie Brabantse land, naar de Achelse kluis.

Een oud klooster, waar je de kloosterwinkel kan bezoeken en eventueel een klooster biertje kan drinken.

We blijven daar ongeveer een half uur waarna we binnendoor weer naar Breda gaan.

We kunnen maximaal een bus voor 50 personen krijgen.

Dus bij 50 aanmeldingen is het echt vol.  Wees er op tijd bij!!!

Je kan je aanmelden door € 47,– te storten op onze rekening. Zie bovenaan in onze nieuwsbrief

MUZIKALE AVOND zaterdagavond 11 maart 2023

In centrum Heksenwiel met zanger

       

        John Chimney      

 

Hij zingt de Hollandse liedjes aan elkaar

en zorgt voor een vrolijke en ontspannen

sfeer.

In 2014 heeft John al eens een optreden

verzorgd bij onze KBO (zie foto)

Start om 20.00 uur tot ca 22.15 uur.

Toegang gratis.

 

 

 

 

JUBILARUS           

En weer hebben we een jubilaris!

Deze keer is het mevrouw Melsen Verweij.

Zij was op 2 februari 2023, 25 jaar lid van onze vereniging.

Berry en Tilly hebben haar voor dit jubileum in het zonnetje gezet en haar verrast met een bloemetje en

de oorkonde uitgereikt van KBO Brabant.

Wij wensen mevrouw Melsen Verweij nog een lange en mooie tijd bij de KBO toe.

Inning contributie 1e gedeelte 2023

Eind maart innen we weer € 10,– via de automatische incasso. Het eerste gedeelte van de contributie 2023. 

Diegene zonder automatische incasso, graag het jaarbedrag van € 20,– storten op onze bankrekening NL06 RABO 0114 180 490.

 

Belastingaangifte over 2022

Vanaf 1 maart gaan we weer beginnen met invullen v/d inkomstenbelasting 2022.

Gegevens zijn dan bekend bij de belastingdienst wat de controle makkelijker maakt. 

Bij mensen bij wie we de belasting in 2021 gedaan hebben, kunnen we de code van vorig jaar gebruiken.

Deze mensen krijgen dus geen nieuwe code thuis. 

Voor nieuwe leden moeten we deze code speciaal aanvragen. (Geboortedatum en BSN-nummer is hiervoor nodig)

Deze mensen krijgen dan de code binnen 5 werkdagen thuis en kunnen deze dan aan ons doorgeven.

Heeft U vragen dan kunt U altijd bij een van ons 3en terecht.

Jos van Beers    tel: 076-5874253

 
 

Hans Mannaert  tel: 06-10715009. 

Berry Vollering   tel: 06-43589435

 

 

Informatiebijeenkomst CYBERCRIME                  

Op vrijdag 24 februari was er een informatiemiddag

georganiseerd over Cybercrime. U weet wel “oplichting

met babbeltrucs of gemene dingen via uw telefoon of

computer.
Het was een interessante middag met uiteraard koffie en

gezelligheid.

Via o.a. filmpjes zijn veel manieren van oplichting getoond.

Oplichters worden steeds slimmer en verzinnen steeds

nieuwe dingen om mensen op te lichten.

BABBELTRUC. Met een smoes probeert men binnen te komen. Ze leiden u af en laten een 2e persoon binnen, die uw waardevolle spullen meeneemt.

MEEKIJKEN MET PINNEN. Criminelen proberen over uw schouder mee te kijken welke pincode u intoetst en ze proberen uw pinpas afhandig te maken.

HULPVRAAG FRAUDE. Via app’s of sms doen ze zich voor als een bekende (kind of kleinkind) en vragen om geld over te maken.

PHISHING OF SMISHING. Met een sms of e-mail wordt gevraagd om op een bepaalde link te klikken. Deze link kan leiden naar b.v. een valse website van een bank.

Ze vragen dan om gegevens. Voordat u het weet is uw bankrekening leeg.

HELPDESK FRAUDE. Iemand belt u op met de mededeling dat er iets niet klopt op de computer. Er wordt gezegd dat u snel moet handelen om erger te voorkomen.

De oplichter vraagt toegang tot uw computer om het probleem op te lossen. De oplichter plaatst dan ongewenst een computerprogramma op uw computer,

waarmee hij mee kan kijken met alles wat u op de computer doet.

SPOOFING. Een oplichter kan zich voordoen als een bankmedewerker. Hij geeft aan dat er iets aan de hand is met uw bankrekening en vraagt u geld over te maken

naar een zogenaamde kluisrekening of veilige rekening. Dat is dus zijn rekening.

 

Banken vragen nooit om geld over te maken of om persoonlijke gegevens of bankpas.

Verbreek de verbinding en bel eventueel zelf de bank terug.


Heb je vragen of begrijp je iets niet: raadpleeg dan altijd een familielid of kennis. Er is altijd wel iemand die wil helpen.

Meer informatie?     Kijk op      maakhetzeniettemakkelijk.nl      

Tenslotte…gebruik je gezond verstand!
Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook.

Winnaars van de februari woordzoeker zijn:

Dhr. B. Faro, mevr. Langeveld, dhr. F. den Oude, mevr. A. Mijvis, dhr. J. Odijk,

mevr. M. Granacher.

 

Winnaars van de BINGO van de nieuwsbrief februari zijn:

Mevr. C. Vos, na 26 trekkingen, Mevr. C. van Berkom na 31 trekkingen,

Dhr. W. Vrencken na 35 trekkingen.

 

BINGO van de nieuwsbrief van maart 2023.

Vul 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze door aan Tilly.

Na 15 maart worden de getallen gedraaid met een getallen-generator.

De eerste 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.

         

Ook de oplossing van de woordzoeker op de deze pagina, kunt u per e-mail doorgeven aan

tendam@casema.nl of bellen 076-5412137 naar Tilly.