KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Afd. Haagse Beemden

Secretariaat : Berry Vollering  Nelly Boudewijnsstraat 27  4822 VV  BREDA

Bankrek.  NL06 RABO 0114 1804 90  KBO afd. Haagse Beemden

janvanberkom@casema.nl   076-5426139                 ( Jan)

bervol@casema.nl   06-43589435   076-8876527   (Berry)

 

 

 

Corona virus

Het corona virus heeft  bij iedereen wel wat teweeggebracht. Veel binnen en weinig buiten. Elkaar een beetje helpen en in de gaten houden.  Vaker contact zoeken via  de telefoon en/of de computer. Ook de anderhalve meter is al een ingeburgerd iets.

De kijk op de wereld verandert en blijvende verandering zullen niet uitblijven.

Hopelijk brengt deze pandemie de mensen blijvend dichter bij elkaar.

 

Muzikale avond  met de groep “ WAT WAS “  op  14 maart

Gekochte kaartjes kunnen eventueel voor een volgende muzikale avond gebruikt worden of men kan geld terugkrijgen zogauw we hiervoor een mogelijkheid hebben. 

 

Wie doet er mee?

Los de volgende puzzels op en bel of mail de antwoorden door aan Berry  (0643589435)   ( bervol@casema.nl)

Door loting worden 6  winnaars met een leuke prijs beloond.

 

 

 

Keukenhof en meireis Turkije

Alle mensen hebben het geld teruggestort op hun bankrekening gekregen.

Voor de Turkije-gangers hebben we nog een vouchertegoed van E 250,– p.p.

 

5-DAAGSE MIDWEEK NAAR DUITSLAND   maandag 31 augustus t/m  vrijdag  4 september

 

De vertrekdatum ligt nog ver weg en we kunnen nog niet overzien hoe de situatie dan zal zijn. Het zal wel heel fijn zijn om van deze midweek te gaan genieten.

We hebben momenteel ca 25 aanmeldingen gehad , dus lang nog geen bus vol.

Wanneer de midweek niet doorgaat krijgt eenieder zijn gestorte geld terug.

Meld je telefonisch aan bij Berry en door overmaking van een voorschot van € 150,– p.p.

 

VAN ONZE CLIENTONDERSTEUNER

Volgende maand weer een stukje van onze Jos.

Heeft U vragen of problemen Jos heeft altijd een open oor voor je.

Jos van Beers.      Bereikbaar op : 06-29954836 of 076-5874253.

 

https://www.kbo-bredahaagsebeemden.nl/