Voorzitter:                                                                                                                 Secretariaat:

Berry Vollering                                                                                                               Tilly ten Dam

Nelly Boudewijnsstr. 27       NIEUWSBRIEF  MEI 2023                                         Groene Hil 8

4822VV Breda                         Jaargang 25 nummer 5                                            4822RS Breda

076-8876527                           KBO afdeling Haagse Beemden                             076-5412137

06-43589435                           Bank: NL06 RABO 0114 180 490

bervol@casema.nl                 www.kbo-bredahaagsebeemden.nl                         tendam@casema.nl

 

Vicevoorzitter:
Penningmeester: Wil Vollering   penningmeester.h.b.breda@gmail.com        06-55297127            
WMO-zaken en clienondersteuner: Jos van Beers,                                       076-5874253
Belasting invuller: Jos van Beers,                                                                076-5874253

                             Berry Vollering,                                        076-8876527/ 06-43589435

                             Hans Mannaert                                                               06-10715009

  Ouderenadviseur:
Algemeen bestuurslid:            Dré van Vrede,   drevrede@gmail.com,               076-5420791

                                                Christine Smit,   smitgeysen@kpnmail.nl,        06-13011282

                                                Arie de Vormer, arie.devormer@casema.nl       06-51085151

Klusjesman:                            Renaldo Schiermani                                          06-18648970

 

Komende activiteiten in centrum Heksenwiel:        

  

   13 mei             Kaarten/ spelletjesmiddag, start 13.30 uur, centrum Heksenwiel

   20 mei             Jaarvergadering met lunch. Aanvang 10.00 in centrum Heksenwiel.

   20 mei             Bingo start 19.30 uur, In centrum Heksenwiel

   10 juni             Kaarten/spelletjesmiddag, start 13.30 uur, centrum Heksenwiel

   17 juni             Bingo, start 19.30, centrum Heksenwiel

   04 t/m 8 sept. Midweek Bitburg

 

  De september midweek in Bitburg  

  Momenteel hebben al 54 personen zich aangemeld.

  22 x een 1 persoonskamer en

  16 x een 2 persoonskamer.

  Gelukkig mochten we een aantal 2 persoonskamers

  ook als 1 persoonskamer gebruiken.

  Er kunnen maximaal 56 personen mee, dus er is

  nog een kleine ruimte.

  In het hotel zijn voor ons 30 kamers met een

  inloopdouche. (10 op b.g.g., 10 op de 1e verdieping

  en 10 op de 2e verdieping)

  Alle kamers zijn met een lift bereikbaar.

  Betalingen dienen uiterlijk 15 juli op onze rekening te staan.

  Een reisverzekering zit niet in deze prijs inbegrepen.

 

    Van de mensen die meegaan willen we graag het volgende weten.

    1 Wie neemt er een rollator mee?

    2 Wie heeft beslist een inloopdouche nodig?

    3 Wie heeft dieet wensen?

    4 Een telefoonnummer van iemand die we in nood kunnen benaderen. 

  5 Zijn er eventueel nog zaken die u kwijt wilt of die wij moeten weten?

  Al deze zaken kunt u aan Berry doorgeven.

           

 

        Agenda jaarvergadering KBO afdeling Haagse Beemden 20 mei 2023.

 

1       Opening en welkomstwoordje.

2       Minuut stilte

3       Voorstellen van het nieuwe bestuur.

4       Mededelingen.

5       Jaarverslag 2022

6       Verslag jaarvergadering 21 mei 2022

7       Financieel verslag 2022.

8       Verslag kascommissie.

Commissie bestaat uit Paul van Buitenen en Bert Verschuren.

9       Benoeming nieuwe kascommissie.

10     Vaststelling contributie 2024

11     Rondvraag.

12     Sluiting en ……..

 

Ontmoetingscentrum “ DE SLEUTEL “

Ontmoetingscentrum De Sleutel ( Vlierenbroek 30 ) is een leuke en gezellige plek in de Haagse Beemden om wijkbewoners te ontmoeten en te leren kennen.

Kom binnen voor een praatje of schuif aan en doe mee met de diverse activiteiten voor jong en oud.

Bij De Sleutel zijn wekelijkse, maandelijkse en eenmalige activiteiten waar bewoners aan deel kunnen nemen.

Daarnaast worden er regelmatig spontane festiviteiten georganiseerd zoals

een High Tea of een gezellige middag met live muziek.

Gewoon omdat het kan, en we het leuk en gezellig vinden om bewoners bij elkaar te brengen.
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

Ongedwongen, geheel vrijblijvend en altijd gezellig met wijkbewoners onder elkaar.

Ook is er een kringloopwinkeltje aldaar gevestigd.

Onze Klusjesman heeft weer een nieuw telefoonnummer

Hij is dus weer bereikbaar voor kleine klusjes en tuinwerk.

Hij is zeker geen Louis dus zijn wij benieuwd of U tevreden  bent over zijn werkzaamheden.

Gaarne horen we Uw ervaringen met deze nieuwe klusjesman.

 

Oplossing van de woordzoeker uit de nieuwsbrief van april is:

 Een nieuwe lente een nieuw geluid.

 Winnaars van de april woordzoeker zijn:

 Dré van Vrede, Vera de Bruijn, Henriëtte Magielse, Hendrik Smit, Ad Jansen,

 mevr. Gommeren Snijders.

 Winnaars van de BINGO van de nieuwsbrief april zijn:

 1 José van Iersel, na 28 trekkingen. 2 Bert Verschuren na 35 trekkingen.

  3 Ria Mutsers na 36 trekkingen.

 BINGO van de nieuwsbrief van mei 2023.

  Vul 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze door aan Tilly.

  Na 15 mei worden de getallen gedraaid met een getallen-generator.

  De eerste 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.