KBO Haagse Beemden

                       BELANGENVERENIGING VAN SENIOREN     

 

Voorzitter:                                                                                                                      Secretariaat:

Berry Vollering                                                                                                               Tilly ten Dam

Nelly Boudewijnsstr. 27       NIEUWSBRIEF  november 2022                                                Groene Hil 8

4822VV Breda                         Jaargang 24 nummer 10                                                    4822RS Breda

076-8876527                           KBO afdeling Haagse Beemden                                          076-5412137

06-43589435                           Bank: NL06 RABO 0114 180 490

bervol@casema.nl                 www.kbo-bredahaagsebeemden.nl                                    tendam@casema.nl

 

Vice-voorzitter:                          Ivan Bouwens, ivanbouwens53@msn.com, 0613449708.
Penningmeester:                       Wil Vollering   penningmeester.h.b.breda@gmail.com                  
Klusjesman:                                Louis Mijvis,      06-13438373
WMO-zaken en clientondersteuner: Jos van Beers, 076-5874253
Belasting invuller                       Jos van Beers en Berry Vollering
Algemeen bestuurslid:              Dré van Vrede, drevrede@hotmai.com, 076-5420791

                                                      Christine Smit, smitgeysen@kpnmail.nl, 06-13011282

Komende activiteiten:

12 nov.             Kaarten / spelletjesmiddag,                 start 13.30 uur.

12 nov.             Muzikale-avond in Grand-café,           start 20.00 uur.

19 nov.             Bingo, zaal open om 18.45 uur            start 19.30 uur.

10 dec.             Kaarten / spelletjesmiddag,                 start 13.30 uur.

13 dec.             Bus dagtocht naar Kerstmarkt Oberhausen.

15 dec.             Kerstviering in Bouvigne,                    17.00 – 19.30 uur.

17 dec.             Kerstbingo, zaal open 18.45 uur,        start 19.30 uur.

 

 De dagtocht naar de Kerstmarkt in Oberhausen gaat door!

 We hebben al voldoende deelnemers. Maar er zijn nog enkele plaatsen vrij.

 We vertrekken om 09.00 uur vanaf centrum Heksenwiel.

 In Oberhausen vertrekken we weer om 16.00 uur.  Verwachte thuiskomst 18.30 uur.

 Deelname door storting van € 30,-op onze rekening.

  Kerstviering in Bouvigne

  Mee eten kan nog, als u € 20,00 per lid of € 36,00 p.p. voor niet-leden

  overmaakt op onze KBO-rekening vóór 1 november. Zie bovenaan op deze pagina.

  Eten vanaf 17.00 uur tot 19.30 uur.

  We gaan er op eigen gelegenheid naar toe.

  In principe zijn de drankjes voor 17.00 uur voor eigen rekening. Als er eerder drank geserveerd        wordt, dan geven wij dit aan.

  De plaatsen in de zaal zullen weer goed bereikbaar zijn.

  Overdracht

 Berry gaat het stokje doorgeven wat betreft het maken van de nieuwsbrief aan onze secretaresse Tilly ten Dam.

 Ook de puzzel en de bingogetallen gaat zij voortaan bijhouden.

 De oplossingen kunnen dus vanaf deze nieuwsbrief worden doorgegeven aan Tilly.

 Dit alles om de KBO-taken wat meer te verdelen en het voortbestaan van onze KBO te waarborgen.

 Er zijn nog vele stappen te zetten, dus enthousiaste leden zijn van harte welkom, om een steentje bij te dragen.

 

  De RABO-clubsupportactie heeft dit jaar voor onze                              

  KBO-Haagse Beemden, een mooi bedrag van € 162,69

  opgebracht.

  Alle stemmers heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.  

 

 

Start cursus belastinghulp.

KBO-Brabant organiseert een startcursus Belastinghulp.

Hiermee kunt u mede KBO-leden helpen bij het invullen van de inkomstenbelasting.

Nieuwe kandidaten kunnen zich nog opgeven.

De cursus bestaat uit 1 dagdeel en wordt gegeven in het hoofdkantoor van KBO-Brabant,

Albert Luthulilaan10 te ’s-Hertogenbosch.

U kunt dan kiezen uit dinsdag 15 november 2022 of, donderdag 24 november 2022.

Heeft u interesse, meld u zich dan aan bij Berry 06-43589435.

 

Ervaringen delen.

Onlangs zijn een aantal van onze leden mee geweest voor een midweek naar Gaasterland.

Uit de enthousiaste verhalen kunnen we concluderen dat het een geslaagd uitje is geweest.

Wij als bestuur, zouden het leuk vinden als er mensen zijn die er een verslagje over willen schrijven, zodat wij, maar ook de overige lezers van deze nieuwsbrief kunnen lezen hoe jullie die reis hebben ervaren.

Ook van de overige activiteiten die wij organiseren zou het leuk zijn om daarover jullie ervaringen te lezen. Wie durft het aan!!!!!

 

Komt u in aanmerking voor de energietoeslag van € 1.300,00?

Heeft u een laag inkomen, dan heeft u misschien recht op een energietoeslag van € 1.300,00.

Kijk op de website van uw gemeente of u hiervoor in aanmerking komt. De regels zijn tussentijds gewijzigd, dus kijk nog eens opnieuw of u nu misschien nu wel recht op de toeslag heeft.

Aanvragen kan nog tot 31 december 2022. Wees er op tijd bij!

Wist u dat er op de dinsdag ochtenden in de bibliotheek aan de Heksenakker, mensen aanwezig zijn die u willen helpen met het aanvragen van de energietoeslag!

U kunt daar terecht van 10.00- 12.00 uur.

Ook kunt u daar terecht als u vragen heeft over uw mobiele telefoon of tablet,

 

Koffieconcerten in de Waalse kerk, speciaal voor senioren.

Dinsdag 1 november, Rozengeur en maneschijn.

Dinsdag 6 december, Dreaming of a White Christmas.

De concerten zijn gratis, na afloop is er wel een collecte.

Aanvang 11.00.

 

Via KBO-Brabant drie collectieve zorgverzekeringen:
CZ, VGZ en Zilveren Kruis (via AON)

Voor 2023 heeft KBO-Brabant met drie zorgverzekeraars collectieve contracten afgesloten. Het gaat om CZ, VGZ en Zilveren Kruis (via AON).

Een premiekorting op de basisverzekering is vanaf 2023 wettelijk niet meer toegestaan, maar korting op de aanvullende verzekering is nog steeds mogelijk bij CZ, VGZ en Zilveren Kruis.

Dit is hard nodig want naar verwachting zullen de premies van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen stijgen.

De verwachting is dat de premie van de basisverzekering met 10 euro per maand omhoog zal gaan.

Gelukkig gaat de zorgtoeslag ook omhoog. Op 12 november a.s. worden de premies en vergoedingen door de zorgverzekeraars bekend gemaakt.

Contributieteruggave bij CZ en VGZ (mits aanvullend verzekerd)
Als leden zich via het collectief van KBO-Brabant aanvullend verzekeren bij CZ en VGZ krijgen zij bovendien jaarlijks hun lidmaatschap (tot een maximum van € 25,-) terug.

Bij VGZ geldt dit voor de aanvullende verzekering VGZ Zorg: Goed, Beter en Best en bij CZ uitsluitend als de Aanvullende Verzekering Leden wordt afgesloten.

 
Vanaf dinsdag 17 januari 2023 t/m zondag 22 januari 2023 is er weer een Senioren Expo in Veldhoven

 

 

Oplossing oktober puzzel: BLOEDMOOI

Winnaars van de oktober Puzzel zijn:

Mevr. van de Merwe, mevr. A.Langeveld, mevr. T. van Og, mevr. A. Mijvis,

mevr. A. Mannaert en mevr. J. Jansen van der Stelt.

 

Winnaars van de BINGO van de nieuwsbrief oktober zijn

Dhr. F. den Oude, (na 22 getallen), Mevr. J. de Waal van Gool,

mevr. L. van Geelkerken (beiden na 30 getallen).

 

BINGO van de nieuwsbrief van november 2022.

 

Vul 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze door aan Tilly. 076-5412137

Na 16 november worden de getallen gedraaid met een getallen-generator.

De eerste 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.

 

         

 

 

   Ook de oplossing van de woordzoeker op de volgende pagina, kunt u naar Tilly

   per e-mail door geven tendam@casema.nl of doorbellen 076-5412137