KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN Afd. Haagse Beemden

Secretariaat : Berry Vollering  Nelly Boudewijnsstraat 27  4822 VV  BREDA

Bankrek.  NL06 RABO 0114 1804 90  KBO afd. Haagse Beemden

janvanberkom@casema.nl   076-5426139                 ( Jan)

bervol@casema.nl   06-43589435   076-8876527   (Berry)

 

 

 

BINGO VIA DEZE NIEUWSBRIEF

Vul in de onderstaande kolom 5 getallen in van 1 t/m 50 en geef deze getallen door aan Berry. Na 18 oktober worden getallen gedraaid met een bingo apparaat.

De eerst 3 deelnemers die alle getallen goed hebben krijgen een leuke prijs.

         

===================================

Weer 2 nieuwe puzzels

Bel of mail het antwoord van v/d puzzels en/of bingogetallen door aan Berry  (0643589435)   ( bervol@casema.nl)   ( 18 oktober is einde doorgeef datum)

Door loting worden 6  winnaars ( puzzels )met een leuke prijs beloond.

 

=========================================

De winnaars van de september  editie zijn geworden :

PUZZELS Janny Jansen , Cobie van Berkom , Joke Toma , Jan Mijvis , 

Mevr. v/d Wijnkel en Mevr. Blom-Kamp

BINGO Anita Mijvis( na trekken 26 getallen) , Cory Klapwijk (31) , Riet van Oord (35)

De winnaars hebben hun prijs reeds  ontvangen

===========================

Prijzen in de maand oktober 2020

PUZZEL  6 x waardebon van € 5,–

Bingo  3  waardebon  van € 15,–  ,  € 10,–  en  € 5,–

raad hoeveelheid UFO’s in plastic box    3 x een leuke prijs.

========================

 

   

==========================

HOUD U VAN LEG PUZZELEN ????

Ik heb een aantal leuke legpuzzeld van 500 en 1000 stukjes.

Deze kunnen onder de liefhebbers circuleren.

Geef Berry een belletje hij komt de puzzel(s) bij U brengen.

=====================

 

                

            1e prijs                                  2e prijs                                          3e prijs 

Dit waren de BINGO prijzen van de afgelopen maand .

Bij de 3e prijs geen spekkies maar een doos bonbons.

==================================

https://www.kbo-bredahaagsebeemden.nl/

=================================

Cliëntondersteuner W.M.O.  ( Wet   Maatschappelijke   Ondersteuning)

Indien u specifieke zorg of hulp( middelen) nodig heeft , bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kunt doen of

het lopen u steeds slechter afgaat waardoor u minder erop uittrekt, dan kunt u de gemeente Breda vragen om u te helpen uw probleem op te lossen.

De gemeente onderzoekt uw situatie en kijkt daarbij eerst welke problemen u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen.

Mocht dat niet of geheel lukken dan kan de gemeente u helpen om zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen omgeving te blijven wonen.

Dat kan bijvoorbeeld zijn door hulp in de huishouding te regelen, een traplift te plaatsen of voor vervoer te zorgen als u ergens heen wilt.

Dit alles is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(  Wmo 2015).                                        

In diezelfde wet is geregeld dat iedereen die een hulpvraag bij de gemeente doet, recht heeft op ondersteuning door onafhankelijke cliëntondersteuning.

KBO Haagse Beemden beschikt over een gecertificeerde onafhankelijke cliëntondersteuner.

Wat doet de cliëntondersteuner als een Wmo –aanvraag wordt gestart?

De onafhankelijke KBO cliëntondersteuner helpt u om voor uw belangen op te komen wanneer u een Wmo aanvraag voor hulp(middelen) of zorg bij uw gemeente wilt doen.

Bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt.

Ook krijgt u een toelichting op de regelgeving en procedure. Zo nodig wordt er, samen met u , een persoonlijk plan opgesteld.

Desgewenst is de cliëntondersteuner aanwezig bij het ‘keukentafelgesprek’                                                                      

Officieel heet dit Het ONDERZOEK, dat u met de gemeente heeft.

De cliëntondersteuner controleert ook of het verslag van het onderzoek correct is opgesteld.          

Dat is belangrijk want dat vormt de basis voor de bepaling welke hulp of zorg u kunt krijgen.     

Tevens  biedt de cliëntondersteuner hulp bij klachten en (het voorkomen ervan) bezwaren,             

helpt bij het opstellen van bezwaarschriften indien een aanvraag door een instantie wordt afgewezen en gaat desgevraagd  mee naar een hoorzitting.

De cliëntondersteuner Wmo kan u in dit hele traject bijstaan en ervoor zorgen dat uw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk worden behartigd.

Wat doet de cliëntondersteuner Wmo niet?                                                                                             

Indien uw hulpvraag buiten deze dienstverlening valt, zal de cliëntondersteuning u zo mogelijk doorverwijzen naar een andere daarvoor gespecialiseerde organisatie, Bureau voor Rechtshulp, Bureau Sociaal Raadslieden ,

MEE of een belastingdeskundige.  Denk bijvoorbeeld aanvragen rond medisch tuchtrecht, particuliere verzekeringen, schuldsanering, maatschappelijk werk,

consumentenrecht, huurrecht, echtscheidingszaken, erfrecht, beroepszaken inzake sociale en belastingkwesties.      

Deze worden niet door cliëntondersteuner Wmo in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,   Jos van Beers.    076-5874253   06-29954836  

Graag breng ik u via deze weg op de hoogte van onderstaande uitvoering:

===================================

Choral Evensong
Op zondag 18 oktober om 16:00uur verzorgen de mannen van het Sacramentskoor Choral Evensong met in de Sacramentskerk aan de Zandberglaan 58 Breda. 
Een Evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk.

Dit wordt meestal gezongen door het koor en daarom Choral Evensong genoemd.

De dienst is vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke of Lutherse vesper

en mag door leken worden geleid.

De Choral Evensong is een samensmelting van vesper en completen,

dagelijks nog gevierd in veel grote Engelse kathedralen.

Op enkele korte gesproken bijdragen na wordt een Evensong in zijn geheel gezongen.

De mannen van het Sacramentskoor o.l.v. Ruben de Grauw zullen u

muziek ten gehore brengen van Tomkins, Victoria en Pearce. Organist is Jelena Bazova. 

 

Vanwege de huidige regels verzoeken wij u op voorhand aan te melden viawww.sacramentskerkbreda.nl 

 

Mocht u zich niet digitaal kunnen aanmelden, dan kunt u zich aan de deur aanmelden. 

 

Toegang is gratis.

 

Met vriendelijke groet,

Jasper van Beek

Sacramentskoor Breda

===========================

 

Wie komt er het dichts bij.

Hoeveel “vliegende schotels” zitten er in deze box ?

Er is  3x  een prijsje te winnen

     

 

Veel plezier met deze nieuwsbrief