Vrijwillige ouderenadviseurs en cliëntondersteuners van KBO helpen ouderen

 

Belangenbehartiging is van oudsher een belangrijke taak voor KBO. Dat doen we door op te komen voor senioren als groep, bijvoorbeeld door onze stem te laten horen in allerlei overlegorganen. Maar minstens zo belangrijk is echter de individuele belangenbehartiging, daarmee helpen we individuele ouderen waar dat nodig is. Vrijwillige ouderenadviseurs, Clientondersteuners, Administratief ondersteuners en Belastinginvulhulpen staan voor u klaar. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid om u op een betrouwbare en deskundige wijze te helpen.

 

KBO Brabant afdeling Haagse Beemden Breda beschikt over een door de Stichting Verenigde Brabantse Verenigde Ouderenbonden (VBOB) opgeleide VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) Cliëntondersteuner en twee belastinginvullers.

 

Wanneer schakelt u een VOA in?

Een VOA is op de eerste plaats een wegwijzer, iemand die u helpt de weg te vinden in het woud van regels en regelingen. Of u helpt om inzicht te krijgen in andere vragen waar u mee zit. Een VOA heeft een beetje kennis van heel veel onderwerpen, zoals onder andere:

  –      eenzaamheid en zingeving

–        zorgverzekering en zorg aanvragen

–        herkeuring rijbewijs en informatie over het OV

–        informatie erfrecht

–        belasting en toeslagen

–        regelingen rondom zorg

–        administratie en financiën

 

U kunt dus in principe met elke vraag bij een VOA terecht, alleen zal een VOA die vraag niet zelf voor u oplossen, maar u doorverwijzen en eventueel begeleiden naar de juiste persoon of instantie.

 

Wanneer schakelt u een Cliëntondersteuner in?

Wanneer u overweegt een aanvraag bij de gemeente te doen voor een Wmo-voorziening, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoersregeling of woningaanpassing kunt u een cliëntondersteuner benaderen. De cliëntondersteuner helpt u en komt voor uw belangen op.

 

Het is goed om al contact op te nemen voordat het eerste gesprek met de gemeente plaats heeft (keukentafel- of onderzoeksgesprek). De cliëntondersteuner bespreekt dan met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en kan aanwezig zijn bij het gesprek. Ook bij de (keukentafel)gesprekken met zorgaanbieders is het zeer belangrijk u te laten ondersteunen door een cliëntondersteuner.

De cliëntondersteuner controleert of de verslagen van de gesprekken juist zijn. Dat is belangrijk, want op basis van het verslag bepaalt de gemeente (en/of de zorgaanbieder) welke  hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

 

Wanneer schakelt u een Belastinginvulhulp in?

Voor uw belastingaangifte en voor aanvraag of wijziging van toeslagen kunt U een beroep doen op Berry Vollering en Jos van Beers. Zij helpen U (tot een bepaalde inkomensgrens) de belastingaangifte in te vullen en optimaal gebruik te maken van fiscale mogelijkheden.

 

Wanneer schakelt u een Administratief ondersteuner in?

Als u uw formulieren, rekeningen, polissen, bankafschriften, enz. niet zelf geordend krijgt  en niet weet hoe u de betalingen moet doen. Ook als u inzicht wil krijgen in inkomsten en uitgaven kan een administratief ondersteuner helpen.