Vrijwillige Ouderen Adviseur


Luisterend oor en advies

Heeft u een vraag over sociale regelgeving of over regionale en lokale (zorg)voorzieningen en diensten?

Dan kunt u die stellen aan een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) van de KBO-Afdeling bij u in de buurt.

De ouderenadviseurs kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of met u meedenken.

Ze kennen de sociale kaart van uw gemeente . En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd voor u nemen en ook zonder concrete vraag een luisterend oor bieden.

Informatie
U kunt een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen via de Afdeling bij u in de buurt, of u kunt contact opnemen met Edith Mostert, emostert@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66.

 

Cliëntondersteuner  (is nog meer gespecialiseerd)

De cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg,  welzijn en wonen.

Samen kijkt u wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden van u en uw netwerk zijn om (weer) mee te doen in de samenleving.

Cliëntondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: uw sociaal netwerk vergroten, hulp bij het aanvragen van W.M.O. zaken ,advies bij problemen , orde op zaken stellen, etc.              

De cliëntondersteuner helpt u ook met het formuleren van de juiste hulpvraag.                                                                                                        

De cliëntondersteuner kan u bijstaan bij het voorbereiden en voeren van het keukentafelgesprek.

Dat is het gesprek dat u krijgt met de gemeente of met het wijkteam en waarin u bespreekt welke zorg of ondersteuning u nodig heeft.

Het is belangrijk dat u dit gesprek samen goed voorbereidt. Dat u weet welke mogelijkheden u heeft én welke zorg of ondersteuning u zélf nodig heeft.                                                                                                                                                         

De cliëntondersteuner kan u eventueel ook helpen bij de voorbereiding van een (voor)onderzoek of bij een aanvraag voor een voorziening.

Vaak hebt u te maken met verschillende organisaties, instanties en diverse veranderende wet- en regelgeving.

De cliëntondersteuner helpt met de afstemming tussen uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en de instellingen die de voorzieningen bieden.