BELANGRIJKE  WEBSITES    (overgenomen van KBO BREDA-Oost)

Zorg voor elkaar BREDA                                http://www.zorgvoorelkaarbreda.nl
Wij                                                               wij.begintbijjou.nl
BREDA actief                                                 http:www.breda_actief.nl
Toeslagen belastingdienst                               www.toeslagen.nl
Huiselijk geweld                                             https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/huiselijk-geweld/
Dementiezorg                                                www.moderne-dementiezorg.nl
Astma & COPD Brabant                                   www.acbwb.nl
Nederlandse vereniging voor slechthorenden     www.nvvs.nl
Mantelzorg Nedreland                                      https://mantelzorg.nl
Centrum indicatiestelling zorg                           www.ciz.nl
Zorgbelang Brabant                                          www.zorgbelang-brabant.nl
Wensambulance                                               www.wensambulancebrabant.nl
STIB                                                                www.stib-breda.nl
Platform voor mensen met een beperking
en mantelzorgers                                              https://www.breda-gelijk.nl/bredagelijk/
KBO Brabant                                                     www.kbo-brabant.nl