BELANGRIJKE  WEBSITES    (overgenomen van KBO BREDA-Oost)

 

  Zorg voor elkaar BREDA https://www.zorgvoorelkaarbreda.nl  
  WIJ https://wijbegintbijjou.nl/  
  BREDA actief      https://www.breda-actief.nl  
  Toeslagen belastingdienst  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen  
  Huiselijk geweld  https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/huiselijk-geweld/  
  Dementiezorg https://modernedementiezorg.nl/  
  Astma & COPD Brabant  https://www.acbwb.nl/  
  Nederlandse vereniging voor slechthorenden  https://www.nvvs.nl  
  Mantelzorg Nederland  https://www.mantelzorg.nl/  
  Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) https://www.ciz.nl  
  Zorgbelang Brabant  https://www.zorgbelang-brabant.nl  
  Wensambulance  https://www.wensambulancebrabant.nl  
  STIB  https://www.stib-breda.nl  
 
Platform voor mensen met een beperking en mantelzorgers 
https://www.breda-gelijk.nl/bredagelijk/  
  KBO Brabant  https://www.kbo-brabant.nl