De Bredapas

Vraag de BredaPas aan
De BredaPas is een persoonlijke kortingspas voor inwoners met een laag inkomen. Hiermee krijgt u onder andere korting bij faciliteiten in de bibliotheek, bij zaken als cultuur en recreatie. Verder kunt uvoordelig een abonnement nemen op de krant en gratis lid worden van de bibliotheek. Voor meer informatie en het aanvragen van de BredaPas kijkt u op de website van de gemeente Breda.

U kunt een vergoeding krijgen tot maximaal € 75,00 per persoon, denk bijvoorbeeld aan:

 • Terugkrijgen van uw lidmaatschapsgeld aan de KBO Haagse Beemden van € 20,00;
 • Gratis lidmaatschap Bibliotheek

BredaPas aanvragen
De BredaPas is een kortingspas. Woont u in Breda en hebt u een laag inkomen dan kunt u per huishouden een gratis BredaPas aanvragen.

Voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Breda.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld een auto of spaargeld) is niet hoger dan € 7575 voor een alleenstaande of € 15.150 voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.
 • Uw netto maandinkomen van uw gezin is lager dan € 2390, dit is exclusief vakantiegeld.
 • Huishoudens in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) of gemeentelijke schuldregeling komen in aanmerking voor een BredaPas. Vraag uw regisseur schuldhulpverlening voor meer informatie. De regisseur dient een aanvraag voor u in.

 

Bewijstukken toevoegen
Voeg de bewijsstukken toe over inkomen, vermogen en uw woonsituatie zoals bijvoorbeeld:

 • Kopie van uw legitimatiebewijs en van uw eventuele partner.
 • Kopie bankafschriften (geen screenshot) van de afgelopen 3 maanden van alle rekeningen zowel betaal- als spaarrekeningen, ook rekeningen op naam van uw partner en kinderen onder de 18 jaar. Op de afschriften moet te zien zijn naam en adres, alle af- en bijschrijvingen en begin- en eindsaldo. Denk ook aan creditcards.
 • Loonstrook en/of uitkeringsspecificatie van de laatste 3 maanden van u en uw partner. En eventuele andere inkomstenbronnen.
 • Kentekenbewijs als u een auto heeft en eventuele andere bewijsstukken van uw vermogen.

 

Aanvragen

Hulp nodig bij invullen aanvraagformulier?

 • In alle bibliotheken is een Informatiepunt Digitale Overheid (link is extern) waar u hulp krijgt bij invullen van het formulier.
 • Hulp bij invullen is ook mogelijk op het inloopspreekuur van Sociaal Raadsliedenwerk: elke donderdag van 9.00 tot 10.30 uur en van 16.00 tot 17.30 uur in de Willemstraat 20 te Breda.

De aanvraag kan worden behandeld als u alle gevraagde bewijsstukken met het aanvraagformulier meestuurt.