Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.

Service aan de leden

 

 

 

Berry Vollering   06-43589435   076-8876527

Leden administratie

Belasting invuller

Vrijwillige Ouderen Adviseur

Thuisadministratie

 

 

Jos van  Beers  076- 5874253   06-29954836

Belasting invuller

Vrijwillige Ouderen Adviseur

Client ondersteuner

Thuisadministratie

Specialist op W.M.O. gebied