Berry Vollering   076-8876527  06-43589435

– Ledenadministratie

– Belastinginvuller

– Vrijwillige ouderen adviseur

– Thuisadministratie

– Nieuwsbrief

– Website KBO afdeling Haagse beemden

 

Jos van Beers  076-5874253   06-29954836

– Belasting invuller

– Vrijwillige ouderen adviseur

– Client ondersteuner

– Thuisadministratie